PODKREŚLANA WARTOŚĆ

Jakie moglibyśmy wyciągnąć wnioski z tych rozważań? Struk­tura i siła esencji indywidualnej, a więc m.in. trwała, niepowta­rzalna, jedyna miłość i przyjaźń nie musi się rozpaść, jeżeli istnie­je jakikolwiek sens życia. W przeciwnym razie najwyższe nauki 0   supremacji miłości, o najwyższej wadze przyjaźni i miłości, byłyby czczą gadaniną.Ezoteryczne rozważania o przetrwaniu czy nieprzetrwaniu mi­łości i przyjaźni w filozofii hinduskiej, buddyjskiej, w mentalizmie   innych filozofiach i teologiach Wschodu — są pełne sprzeczności i nieporozumień. Cóż bowiem oznacza u P. Bruntona zachowanie możliwości porozumienia się ze zmarłymi, możność ostrzegania żyjących przez bliskich zmarłych, najgłębsze ale krótkotrwałe spotkania — po śmierci, jeżeli są to tylko kontakty z własną wy­obraźnią? Cóż oznacza podkreślana przez tegoż autora najwyższa wartość miłości indywidualnej, jeżeli ma ona w konsekwencji złą­czenia z ,,ja najwyższym” ulec całkowitemu zniszczeniu? Jeżeli taka jest rzeczywistość, to jest ona niegodna człowieka, niesprawiedliwa, pełna bezduszności i fałszu. A wtedy nasuwa się przekonanie, że niektóre jednostki autentycznie ludzkie myślą i czują w sposób bardziej doskonały niż „ja najwyższe”, pierwsza zasada itd. Należy z tego wyciągnąć wnioski, że człowiek własną siłą szlachetności i miłości potrafi zbudować nowe funkcje i orga­ny, które byłyby zdolne szlachetniej urządzić świat i życie. Być może, osoby te mogłyby zbudować także trwałość i nieśmiertel­ność swoich indywidualnych związków uczuciowych.