ZAPOZNANIE Z POGLĄDAMI

Zapoznajmy się teraz z poglądami Roiło Maya na zagadnienia śmierci. Pisze on na początku swojej pracy: „Nikt nie może za mnie umierać; to jest jedyna rzecz, którą jestem obowiązany zro­bić sam” . Twierdzi on, że według licznych opinii, im bardziej zaprzeczamy faktowi śmierci, tym bardziej jesteśmy zdrowi psy­chicznie . Według niego „nasza kultura ucieka od śmierci, two­rząc kult postępu” . Rollo May cytuje tutaj Fromma, według któ­rego: „Celem życia człowieka jest przyciąganie przez to wszyst­ko, co jest żyjące i separacja od tego, co jest martwe” .Autor uważa, że powinniśmy widzieć wartości ważniejsze od prostego życia biologicznego. Artyści pokazywali nam w ciągu wieków, że twórczość i śmierć są ze sobą ściśle związane. Prze­żywanie ukrytego napięcia świadomości cechowało Michała Anio­ła, Van Gogha, Nietschego, Kierkegaarda i to było związane z pro­cesem destrukcji dawnych form życia i bezpieczeństwa.Rollo May uważa, że wymaga się destrukcji, a więc śmierci dawnych form bezpieczeństwa, jeżeli mamy zapowiedź narodze­nia się większego bezpieczeństwa niż dotychczasowe. Twierdzi, że akt odważnego skonstatowania śmierci jest aktem uszlachet­niającym. Kończy on swój artykuł przenośnią poetycko-filozoficz- ną: „Kiedy my umarli obudzimy się, będziemy mieli szanse do­wiedzieć się, że żyliśmy i nadaliśmy sens naszemu życiu. Cóż można więcej oczekiwać od człowieka?”