ZDOLNOŚĆ POŚWIĘCENIA

  Przychodzi pełna zdolność poświęcenia swojego życia dla „spra­wy”. Jest to postawa autentyczna, którą wyrazili swoim życiem opiniami tacy ludzie, jak Sokrates, Joanna d’Arc, Ojciec Kolbe, dr Korczak i inni. Transcendentalizm śmierci, zachowując wszyst­kie przeżycia wartości konkretnych wyraża się w przekonaniu, że związki przyjaźni i miłości pozostają wieczyste. Zdrowie psy­chiczne wyraża się tutaj w coraz bardziej stabilizującej się po­stawie w stosunku do siebie i otoczenia, w dużo spokojniejszej aniżeli na poprzednim poziomie postawie w stosunku do nieprze- mijania konkretnych wartości transcendentalnych, w dużo spo­kojniejszej, trwałej i mocnej empatii i odpowiedzialności w sto­sunku do innych, przy ugruntowywaniu się w rozumieniu i przeżywaniu „nieprzechodzenia wartości” raz uświadomionych,wybranych, afirmowanych i rozwijanych, a więc wartości esen- cjalnych. Jest to wyraz dalszego rozwoju zdrowia psychicznego zbliżającego się do poziomu mądrości.